Det gode liv

Det gode liv er, når du lever i overensstemmelse med dine ønsker og behov.
Når du kan udvikle langsigtede mål, der svarer til dine medfødte evner.
At du kan samordne de langsigtede mål og de kortsigtede dagligdags aktiviteter og behov i et hele.

Det er, når du er i stand til at møde omverdenen og begivenhederne på en måde, så du lykkes i situationen.

Det er, når du er i stand til ikke at give op, men derimod fortsætte kontakten med omgivelserne indtil du er tilfreds med dig selv.

Dette kan du opnå, hvis du er interesseret i at udvikle dig personligt, så du kan leve i overensstemmelse med dig selv og være mere tilfreds.
Så du mærker, at livet er mere meningsfuldt, at du får livsenergien tilbage og dermed kan leve mere lidenskabeligt og intenst?

Bliv den bedste udgave af dig selv !