Om mig

 

Min basisuddannelse er socialpædagog fra Haderslev Statsseminarium 1986.
Som overbygning har jeg taget en 5 årig psykoterapeut uddannelsen på Institut for Gestaltanalyse. Jeg modtager løbende supervision og terapi og er medlem af Dansk psykoterapeutforening, og følger foreningens faglige krav og etiske regler. Dette er din sikkerhed for at mit faglige grundlag hviler på et solidt uddannelsesniveau.

Jeg har i 15 år været offentligt ansat som familiebehandler og  har i mere end 30 år arbejdet med socialt belastede børn og unge og deres familier.

Jeg har de seneste 10 år haft egen terapivirksomhed og har erfaringer med en bred vifte af problemstilligner  og terapeutiske metoder. I min private praksis har jeg modtaget kvinder  og mænd  og par  og småbørns familier  og teenage familier.

Jeg har læst et modul til Diplom udd. i Psykologi om tilknytnings teorier og tilknytningens betydning.

Jeg har taget års kurser i voksne og familier med alkohol problematikker.

Jeg har et  årskursus i systemisk supervision.

Jeg er mor til 3 voksne børn og 2 voksne bonusdøtre og bedstemor til 5 børnebørn.